top of page

Het Dienstenpakket

 Individuele begeleiding en begeleiding in groepsverband

 BEGELEIDING

 Mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking hebben vaak behoefte aan extra begeleiding in   hun dagelijks leven. BZAA biedt persoonlijke begeleiding aan in verschillende leefgebieden en   aan  verschillende doelgroepen met als doel de zelfstandigheid en zelfredzaamheid te bevorderen. BZAA   werkt vanuit een individueel oogpunt en gaat er van uit dat elk individu verschilt in behoeften. Begeleiding   op maat en op individuele wijze wordt toegepast. Dit kan bij de cliënt thuis, in een instelling of in overleg     op  een andere locatie. Meer informatie hierover vindt u hier.

 

 Begeleiding vindt plaats op de volgende leefgebieden:

  • Geestelijk functioneren;
  • Lichamelijk functioneren;
  • Sociaal functioneren;
  • Verslavingszorg;
  • Woonbegeleiding;
  • Dagbesteding / activiteitenbegeleiding / hobby's / arbeid / opleiding;
  • Ondersteuning bij administratieve zaken en Financiën;
  • Zingeving;

  • Mantelzorg.

 Bovenstaande lijst is een gedeeltelijke opsomming van wat BZAA voor u kan betekenen. BZAA heeft               ervaring met hulp-aanvragen bij verschillende gemeenten. Wanneer u gebruik maakt van budgetten       (bijvoorbeeld een PGB-budget of een WLZ-budget) voor uzelf of uw familielid, dan komt de zorg van BZAA   mogelijk in aanmerking voor vergoeding vanuit dat budget. Meer informatie hierover vindt u  bij   vergoedingen.

 Neem contact op wanneer u andere wensen of vragen hebt. 

bottom of page