top of page

VERGOEDING

 

De begeleiding, zorg en activiteiten kunnen bekostigd worden op de volgende manieren:

  • Wet Langdurige Zorg (WLZ).

  • Persoonsgebonden budget (PGB).

  • WMO beschikking voor begeleiding, zorg en/of verpleging.

  • Particulier.

  • Bemiddeling
     

Neem gerust hier contact op, ook voor het aanvragen van de beschikking, PGB-budget, WLZ-indicatie of als u vragen hebt. 

 

 

 

 

 

 

bottom of page